Dự án xử lý nước cho trang trại cam Khe Mây

Tổng quan về dự án:

  1. Quy mô vườn cam:
  2. Kinh phí dự trù:
  3. Thời gian triển khai: