Thiết kế hệ thống xử lý nước cho bệnh viện, phòng khám nhỏ

Thông tin tổng quát về yêu cầu khách hàng và chi tiết thiết kế sản phẩm

  1. Khách hàng: Phòng khám ABC
  2. Quy mô:
  3. Kinh phí dự trù:
  4. Thời gian triển khai: 

Để đáp ứng yêu cầ u xử lý nước thải phòng khám và bệnh viện nhỏ trên địa bàn các tỉnh miền trung chúng tôi đã thiết kế riêng hệ thống xử lý nước thải chuyên dụng cho nước thải y tế.
Qua áp dụng thực tế hiệu  quả mang lại rất lớn, đáp ứng tốt kỳ vọng của khách hàng