Dự án xử lý nước cho trang trại lợn 100 con ở Nghi Lộc

Mô tả về dự án :

  • Khách hàng: NGuyễn Văn A
  • Loại hình: Trang trại lợn
  • Quy mô: 1000 con
  • Yêu cầu: xử lý nước thải đạt chuẩn yêu cầu
  • Chi  phí dự tính: 200 Triệu VND
  • Nhân sự triện khai: 4
  • Thời gian triển khai : 2 tuần